Waarom Zwemles A-B-C bij De Schop?

 • De les duurt 45 minuten
 • We hebben vaste groepen
 • De aanpak sluit aan op het kind
 • Het spelenderwijs leren
 • Vaste zweminstructeurs
 • Licentiehouder Nationale Raad Zwemveiligheid
 • Onze vriendelijke lesprijzen

Zwemles A-B-C

Plezier maken in en rondom het water is heerlijk! En in ons land is water nooit ver te zoeken. Op jonge leeftijd leren zwemmen is daarom heel belangrijk, voor het plezier én de veiligheid van je kind. Wij leren het ze graag! En zorgen ervoor dat je kind zich kan redden in een zwembad of buitenwater. Al vanaf 4 jaar zijn kinderen welkom!

De les

We starten in het ondiepe bad. Zo kan het kind wennen en vertrouwd raken met het water. In kleine groepjes van maximaal 10 kinderen, doorlopen we samen 4 fasen t/m het A diploma: ‘Badje 1, Badje 2 en Badje 3 en Badje A’ . Na ‘Badje 3’ gaat het kind oefenen in het diepe bad tot het op kan voor diploma A. Natuurlijk kijken we hierbij naar de eigen ontwikkeling van elk kind. Je kind schuift dus door naar het volgende ‘badje’ als hij/zij daar klaar voor is. Dit geeft vertrouwen en is heel fijn voor je kind. Het is van belang dat kinderen meer zwemvaardigheden aanleren tot ze zelfstandig kunnen zwemmen. In deze les worden kinderen opgeleid volgens het Zwem ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid. De opleiding is door zijn aard en opbouw uitermate geschikt voor het jonge kind van 4 of 5 jaar oud. Het diploma bestaat uit de deelcertificaten A, B en C.

 

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
 • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
 • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op: www.allesoverzwemles.nl

Zwemdiploma A
Zwemdiploma B
Zwemdiploma C

Kledingeisen

Tijdens alle badjes oefenen de kinderen met kleding aan zwemmen:
Kledingeisen Badje 1 t/m Badje 3:
t-shirt over badkleding.
Kledingeisen Badje A:
badkleding met T-shirt met lange mouwen, lange broek en (water)schoenen.
Kledingeisen Badje B:
badkleding met T-shirt met lange mouwen, lange broek en (water)schoenen.
Kledingeisen Badje C:
badkleding met T-shirt met lange mouwen, lange broek, (water)schoenen en regenjas.

Doorschuiven

Wanneer je kind doorschuift naar het volgende badje, houden wij zoveel mogelijk rekening met je wens voor de doorgegeven dag en tijd. Maar soms lukt dat niet en gaat je kind op een andere dag/tijd zwemmen. Dit gaat  natuurlijk altijd in overleg. We nemen daarvoor graag via de telefoon contact met je op. Wij vragen dan ook hoe de afgelopen periode is geweest. Geef gerust je op- of aanmerkingen aan ons door.

De wachtlijst

Er is op dit moment een wachtlijst voor ABC-zwemmen. Schrijf je op tijd in via onze webshop.
We proberen iedereen zo snel mogelijk te plaatsen.