Richtlijnen

Voor alle activiteiten in het zwembad gelden de onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen hebben tot doel om de lessen veilig
en de betalingen vlot te laten verlopen.

Deelname les:

 • Wij werken met vaste groepen, dit betekent dat u alleen op de dag en tijd waarvoor u zich heeft ingeschreven kunt zwemmen, u kunt dus niet tussentijds (eenmalig) switchen van lesgroep. Dit kan alleen bij het aquagym en het therapeutisch zwemmen.
 • Deelnemers aan een les mogen pas 5 minuten voor aanvang van de les op de zwemzaal komen.
 • Men mag pas in het water als de zwemonderwijzer(es) hier toestemming voor gegeven heeft.
 • Na de les dienen de deelnemers direct het zwembad te verlaten.
 • Deelnemers zijn niet verplicht om alle oefeningen mee te doen.

Betaling abonnementsgeld:

 • Betaling van het abonnementsgeld dient vooraf plaats te vinden. U kunt een 10-badenkaart aanschaffen die 12 weken geldig is bij de administratie van de Schop.
 • U kunt per pin of contant aan de kassa betalen.
 • U kunt als uw kaart verlopen is of als uw tegoeden op zijn ook uw kaart verlengen via onze website. Elke deelnemer ontvangt een account. Na inloggen kunt u eenvoudig uw kaart verlengen. Volg hiervoor de instructies die u reeds hebt ontvangen. Heeft u deze instructie niet ontvangen? Neem dan even contact op met de administratie.

Restitutie:

 • Er wordt géén restitutie verleend indien het zwembad door onvoorziene omstandigheden gesloten dient te worden en dit niet langer is dan 1 week.
 • Door het hanteren van de 10-badenkaarten die 12 weken geldig zijn, kunt u dus 2 x een les missen. Hierdoor kunt u geen aanspraak maken op restitutie.
 •  Indien u nog vragen en/of opmerkingen hierover heeft, kunt u contact opnemen met de administratie.

Opzeggen abonnement:

 • Kunt u tijdelijk niet meer deelnemen aan de lessen i.v.m. langdurige ziekte, langdurige vakantie of bijvoorbeeld zwangerschap, dan kunt u uw abonnement eventueel tijdelijk stopzetten. U wordt dan teruggeplaatst op de wachtlijst met behoud van de oorspronkelijke inschrijfdatum.  U dient dit per mail bij de administratie kenbaar te maken.
 • Indien u niet meer wil deelnemen aan de activiteit, verzoeken wij u dit schriftelijk te melden, zodat wij iemand anders kunnen laten starten.
 • Indien u tussentijds stopt met de activiteit, geeft dit geen recht op teruggave van het abonnementsgeld.

Overig:

 • Wilt u wijzigingen betreffende adresgegevens, mailadres en/of telefoonnummer z.s.m. doorgeven aan administratie de Schop mailadres: adminschop@asten.nl

De huisregels van zwembad de Schop zijn te allen tijde van toepassing.

Administratie Sportcomplex de Schop