Richtlijnen

Voor de doelgroepen gelden de onderstaande richtlijnen. Deze richtlijnen hebben tot doel om de lessen veilig
en de betalingen vlot te laten verlopen.

Deelname les:

 • Deelnemers aan een les mogen pas 5 minuten voor aanvang van de les op de zwemzaal komen.
 • Het is verplicht om te douchen voor u het water in gaat.
 • Men mag pas in het water als de zwemonderwijzer(es) hier toestemming voor gegeven heeft.
 • Na de les dienen de deelnemers direct het zwembad te verlaten.
 • Deelnemers zijn niet verplicht om alle oefeningen mee te doen.

Betaling abonnementsgeld:

 • Betaling van het abonnementsgeld dient vooraf per kwartaal te geschieden. De eerste les van het kwartaal
  is de uiterste betaaldatum. Het is mogelijk om voor aanvang van het nieuwe kwartaal te betalen.
  Heeft u op de 1ste les van het nieuwe kwartaal uw abonnementsgeld nog niet voldaan, dan zijn we genoodzaakt
  om u niet deel te laten nemen aan de les en u terug te plaatsen op de wachtlijst (met behoud
  van de oorspronkelijke inschrijfdatum). Mocht u echter door omstandigheden verhinderd zijn om uw
  abonnementsgeld te betalen, geef dit dan tijdig door aan de administratie (tel. nr. 0493-692438 of e-mail:
  adminschop@asten.nl.
 • Per 01-01-2020 is het niet meer mogelijk om per automatische incasso te betalen. U kunt per pin of contantaan de kassa betalen.

Restitutie:

 • Er wordt géén restitutie verleend indien het zwembad door onvoorziene omstandigheden gesloten dient
  te worden en dit niet langer is dan 1 week
 • Er wordt géén restitutie verleend indien u verhinderd bent. Wel bieden wij u de mogelijkheid om dit gemistebezoek om te zetten in een bezoek recreatiezwemmen. Voorwaarde is dat dit bezoek binnen de geldigetermijn van het lopende abonnement plaats vindt. Na afloop van de geldigheidsduur van het lopende abonnement vervallen alle overige tegoeden. Indien u gebruik wenst te maken van deze regeling, dient u uw pasje bij de kassa aan te bieden voordat u gebruik maakt van het recreatiezwemmen. De kassamedewerker boekt dan handmatig direct een tegoed van uw lopende abonnement af. Indien u nog vragen en/of opmerkingen hierover heeft, kunt u contact opnemen met de administratie.

Opzeggen abonnement:

 • Kunt u tijdelijk niet meer deelnemen aan de lessen i.v.m. langdurige ziekte, langdurige vakantie of bijvoorbeeld
  zwangerschap, dan kunt u uw abonnement eventueel tijdelijk stopzetten. U wordt dan teruggeplaatst
  op de wachtlijst met behoud van de oorspronkelijke inschrijfdatum.
 • Indien u niet meer wil deelnemen aan de activiteit, verzoeken wij u dit schriftelijk te melden voor aanvang
  van het nieuwe kwartaal bij de administratie, zodat wij de groep tijdig kunnen aanvullen.
 • Indien u tussentijds stopt met de activiteit, geeft dit geen recht op teruggave van het abonnementsgeld.

Overig:

 • Wilt u wijzigingen betreffende adresgegevens, mailadres en/of telefoonnummer z.s.m. doorgeven aan
  administratie de Schop mailadres: adminschop@asten.nl

De huisregels van zwembad de Schop zijn te allen tijde van toepassing.

Administratie Sportcomplex de Schop