Er wordt weer volop gezwommen, fijn om u weer te zien! Uiteraard hebben we nog wel te maken met de RIVM maatregelen, passend bij deze coronatijd.

Animatie van kikker in het water, bron: Pixabay

Zwemaanbod na de vakantie

Voor de klanten die ons vaker bezoeken, begint het al te wennen. Als team bereiden we ons voor op het nieuwe seizoen, het liefst bieden we na de zomervakantie weer alle activiteiten maximaal aan. Het is i.v.m. de ontwikkelingen van het coronavirus echter nog lastig vooruit kijken, daarom hebben we besloten u in de laatste week van de zomervakantie (week 34) te informeren over ons zwemaanbod en de planning vanaf 24 augustus 2020. Uiteraard ook dan weer in lijn met de noodzakelijke maatregelen. Ouders / verzorgers met een zoon of dochter op de wachtlijst voor zwemles, voor wie wij een plekje hebben na de vakantie, ontvangen in de komende weken bericht.

Vergoeding van de gemiste lessen

Het sluiten van ons sportcomplex kwam plotseling, terwijl u nog tegoeden op uw zwemabonnement had staan. Gelukkig kunnen we u laten weten dat we de tegoeden van deze gemiste lessen aan u gaan vergoeden. De verwerking hiervan zal na de zomervakantie plaatsvinden.

Compensatie verenigingen

Ook voor de verenigingen*) die gebruik maken van sportcomplex De Schop en de sporthal / gymzaal Schoolstraat is er compensatie, namelijk de huur over de periode half maart tot 1 juli wordt door de gemeente Asten niet in rekening gebracht. Ook zij worden hierover na de zomervakantie geïnformeerd. We willen de verenigingen tevens wijzen op de nieuwe TASO regeling van het Rijk die op 15 juli j.l. in werking is getreden.

Team De Schop wenst u een mooie zomer en graag tot ziens!